Skip to main content

Nieuws

Een pleidooi :  een nieuwe toekomst voor het romantisch Clerinx-orgel!

orgel

De Lommelse gemeenschap is rijk!

Wij bezitten twee unieke orgels gebouwd door Arnold Clerinx ( 1816-1898 ). Het orgel in de Sint-Pietersbandenkerk werd gebouwd in 1883, gerestaureerd in 1962 en 1995, en is het oudste nog bestaand Clerinx-orgel, terwijl het orgel van de Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armenkerk van Lutlommel als artistiek waardevol en uniek erkend wordt. Dit orgel werd in 1884 gebouwd en is afkomstig uit de kloosterkerk van de Zusters Visitatie in Luik. In 1965 werd het orgel overgebracht uit de kloosterkerk en in Lommel geplaatst.

In het Onderzoeksrapport nr.88 (2017) van het Agentschap Onroerend Erfgoed “Historische orgels. Een waarderende studie van het orgelpatrimonium in Vlaanderen”  wordt dit orgel op pagina 83 beschreven. Het historisch en romantisch orgel, met twee klavieren en een zelfstandig pedaalwerk, omvat 17 registers . Een grondtonige sonoriteit werd nagestreefd. Het wordt bespeeld via een vrijstaande speeltafel. Vrij uitzonderlijk voor het oeuvre van Clerinx is de neogotische orgelkast.

De evaluatie van het onderzoeksrapport vermeldt verder dat het orgel artistiek waardevol is omwille van de historische elementen, die aan het orgel herkenbaarheid verlenen als romantisch instrument uit de late romantische periode van de orgelbouwer. De artistieke waarde wordt versterkt  door het criterium van de zeldzaamheid: de neogotische stijl . Technisch waardevol  is het instrument omwille van het gebruik van transmissiesleepsladen, ontwikkeld en gepatenteerd door de bouwer zelf.

Nu de Onze-Lieve-Vrouwekerk Maagd der Armen onttrokken wordt aan de eredienst wacht dit bijzondere orgel een nieuwe toekomst.

De Private Stichting Charlotte J. van der Seijs wijst erop dat recent nog twee restauratiedossiers van Clerinx-orgels (Borgloon-2021 en Eigenbilzen 2016) groen licht kregen en dat de restauratie en heropbouw van dit waardevol romantisch orgel in een andere Lommelse kerk tot de mogelijkheden behoort en moet nagestreefd worden.

Een mooi project : een uniek artistiek orgel, zo nodig gerestaureerd, heropgebouwd in de Sint-Pauluskerk van Heeserbergen, waardevol én voor de eredienst én voor de leerlingen van de Noordlimburgse Academie.