Skip to main content

Internationale Glaskunstprijzen


De International Glass Prize is een driejaarlijkse internationale wedstrijd voor kunst en design, ingericht door het Glazen Huis, het Vlaams Centrum voor hedendaagse Glaskunst en de Private Stichting Charlotte J. van der Seys.In 2012 werd de eerste Internationale Glaskunstprijs ingericht met als thema: HET OBJECT.
Uit 47 landen werden 641 aanvragen ontvangen met 1422 objecten.
De jury selecteerde 47 kunstwerken van 35 kunstenaars. Jefffrey Sarminienko ( US/UK ) werd als winnaar bekroond.

In 2015 kwam er een tweede editie.
Het thema van deze editie was HET PROCESS. De Private Stichting Charlotte J. van der Seijs reikte dat jaar 12.000 euro uit en het Glazen Huis bood 2 werkperiodes aan in het glasatelier. Zes Juryleden selecteerden uit 756 inzendingen uit 45 landen 61 werken voor de tentoonstelling, waaronder designobjecten, sculpturen, schilderijen, foto’s, video’s en monumentale installaties.

Vijf laureaten werden bekroond met een geldprijs of een werkperiode. De Gentse kunstenares Karen Vermeren ontving een geldprijs van 6.000 euro voor haar panoramische glasschildering in de toren van het GlazenHuis. Daarnaast ontvingen de Japanse kunstenaar Simsa Cho en de Duitse kunstenaar Jens Gussek een mooie geldprijs ter waarde van 3.000 euro.

Vanaf zondag 25 april 2015 kon je de laureate van de eerste werkperiode, Rui Sasaki uit Japan, aan het werk zien in het atelier van het Glazen Huis. De Amerikaanse kunstenaar Matthew C. Szösz werd laureaat van de tweede werkperiode .

foto Dienst Toerisme Lommel

In 2018 werd geen internationale glaskunstprijs ingericht.

De private stichting nam het initiatief een Forum van de Rechten van de Mens op te richten.

Internationale Glaskunstprijzen

Forum van de mensenrechten


Een uitnodiging tot bezinning en dialoog : HET FORUM.

Wij ondervinden immers elke dag dat wij leven in verwarrende tijden, met o.m. historisch slechte toekomstverwachtingen bij onze jeugd, met de druk van de migratie, met de opwarming van de aarde en met door de sociale media aangewakkerd populisme. Wij ervaren elke dag dat de waarden en de normen, aangenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ook vandaag in grote delen van de wereld niet worden gerespecteerd. Ontbreken van kennis, ontbreken van solidariteit !

Rechten van de mens wandpaneel

freedom to speech - respect - no to racism - koester de aarde - no to discrimination


In het Astridpark werd een groot glazen wandpaneel onthuld naar een ontwerp van directeur beeldende kunsten Michel Wellens.

De beeldengroep “Forum van de mensenrechten” bestaande uit zes glazen portretten en twee bronzen beelden van de hand van kunstenares Margot Homan is een eerbetoon aan de universele verklaring van de rechten van de mens.
Deze is in 2018 ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van deze rechten tot stand gekomen in opdracht van de stichting Charlotte J. van der Seijs (met voorzichter Louis Vanvelthoven). De glazen portretten zijn uitgevoerd in samenwerking met Glasatelier Hagemeier te Tilburg en de bronzen beelden zijn gegoten bij Fonderia Artistica Mariani Mariani te Pietrasanta (Italië).

De portretten, als lichtende voorbeelden in een golvende rij, verbonden met een centraal beeld, de Mensenrechten als metafoor uitgebeeld. Glazen portret-menhirs zijn het, als lichtvangers in het park, weergegeven op een glaspaneel in sokkels van Cortenstaal die samen de eerste regel van de Mensenrechtenverklaring vormen, oplichtend in de avond.

De geest van deze voortrekkers: letterlijk en figuurlijk verbeeld. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Het bronzen beeld ‘Verbondenheid’ verbeeldt medemenselijkheid in gelijkwaardigheid. De ene mens die zich om de andere mens ontfermt. De hoop, het geloof, de moed om handelende mensen te zijn.

Forum van de mensenrechten