Skip to main content

HIER BLIJF IK (uitverkocht)
Ode aan kunst en natuur in Lommel


In Lommel maakt publieke kunst een belangrijk deel uit van het stadsbeeld. In de Limburgse stad vind je kunst van liefst meer dan 75 verschillende kunstenaars. Hier blijf ik is een pleidooi in boekvorm voor kunst in openbare ruimte. Kunstwerken van onder meer Jef Geys en Koen Vanmechelen gaan in deze publicatie in dialoog met poëzie van onder meer Fernando Pessoa, Hugo Claus en Herman de Coninck enerzijds en prachtige landschapsbeelden rond Lommel anderzijds.


Recensies


Een droom: wonen in een groene en warme stad, die de ambitie heeft een welkom en een inspiratiebron te zijn voor vele kunstvormen. Kunst op een plein, in een park of in een gebouw verrast telkens weer. De kunstenaar wil zich onderscheiden en het verschil maken. Zijn werk is niet zelden een plagerij van de vanzelfsprekendheid, een openbreken van het dagelijks leven en daardoor een weg naar bezinning over zichzelf en de wereld.

Een droom: wonen in een groene en warme stad, die de ambitie heeft een welkom en een inspiratiebron te zijn voor vele kunstvormen. Kunst op een plein, in een park of in een gebouw verrast telkens weer. De kunstenaar wil zich onderscheiden en het verschil maken. Zijn werk is niet zelden een plagerij van de vanzelfsprekendheid, een openbreken van het dagelijks leven en daardoor een weg naar bezinning over zichzelf en de wereld.
Kunst blijft een inspirerende ontmoeting van verwondering. De kunstwerken in deze uitgave worden getoond in hun omgeving en vertellen hun verhaal over onze stad, een natuurstad, over ons bestaan in de tijd en vandaag.

Dit boek wil bovendien een lofzang zijn op onze natuur en de landschappen waarin wij leven. Zij werden opgebouwd in 4,5 miljard jaren : onze bossen, de heide, de bomen, het water, het zand, fascinerend in de opeenvolging van de seizoenen . Wie kijkt, ontdekt deze wisselende schoonheid, licht en veranderend licht, warmte, schittering en kwetsbaarheid. Het is een pleidooi om dat allemaal over te dragen, zo ongeschonden mogelijk, aan de volgende generaties : het luieren aan de zilveren stranden rond de zandafgravingen, het kuieren op de heide of in de Wateringen, het ervaren van de stilte in de Sahara, het opsnuiven van de geuren en het beluisteren van de vogels … zo bedreigd door de activiteiten van de mens!

“Een mens zou iedere dag van zijn leven naar muziek moeten luisteren, een gedicht lezen, een schilderij bekijken …” aldus Picasso.

En daarom ook tijd voor het woord. Door wie worden liefde, verlangen, vriendschap, verdriet en verontwaardiging vaker bezongen dan door dichters en schrijvers? Soms ongenadig maatschappijkritisch !

“Maar poëzie is ook een poes die over een toets of tien voorzichtig van een piano is gelopen en omkijkt : heb je dat gehoord, heb je me gezien ?” schreef Herman de Coninck. Poëzie zo mooi, zo tijdloos !

En zo wil deze publicatie uitnodigen: de enen tot poëtisch mijmeren, de anderen tot nadenken over de grote thema’s van vandaag: democratie, verbondenheid, klimaat… altijd in het besef dat de waardevolle dingen in het leven tijd nodig hebben om te groeien, tot volle bloei te komen, te verrassen, om ontdekt te worden, om gekoesterd te worden.

OVER DE AUTEURS:

LOUIS VANVELTHOVEN is ereburgemeester van Lommel en voorzitter van de Private Stichting Charlotte J. van der Seijs, ter bevordering van het culturele klimaat in Lommel.

Als voorzitter van het College van Quaestoren ( 1979-1988) verwierf hij voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunstwerken van o.m. Constant Permeke en Gustave Landuyt.
Onder zijn voorzitterschap van de Vlaamse Raad (1988-1994) werden de plannen van het huidig Vlaams Parlement met glazen overkapping ontworpen en getekend.

Tijdens zijn burgemeesterschap (1989-2006) kregen internationaal bekende architecten belangrijke opdrachten: de Soeverijn, Het Glazen Huis, het Huis van de Stad..

JEAN PAUL BILLIAU werkte meer dan 40 jaar als zelfstandige architect. Als lid en voorzitter van diverse stedelijke commissies (Gecoro, Kwaliteitskamer, Werkgroep Industrie, CARO) was hij sterk verbonden met het Lommelse culturele leven.

Hij was eveneens lid van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen Limburg.

Als architect ontwierp hij o.m. Cultuurcentrum De Adelberg en het Infokantoor Toerisme Lommel.